SDTTL1 Italia 2021 – Esame

Esame di Maya
Esame di Param Sukh
Esame di Rita (part1)
Esame di Rita (part2)
Esame di Francesca
Esame di Dhyanbir
Esame di Gurupurka
Esame di Kiran Savitri
Esame di Michela
Esame di Olivia
Esame di Rajbir
Esame di Sabina
Esame di Susanna